Jeotermik Enerji Sistemleri

Jeotermik-Enerji-Sistemleri

Sistemin genel prensibi; yüzeye yakın sabit toprak ısısından ya da sudan faydalanarak kapalı mekanlarda iklimlendirme (ısıtma ve soğutma) yapılmasıdır. Bu sistemde enerjinin kaynağı güneştir.

Uygulama yapılacak bölgenin toprak analizleri yapıldıktan sonra, toprak özellikleri, toprağın nem durumu, zeminin taşlık ya da kayalık olması, enerji ihtiyacının miktarı gibi birçok faktör analiz edillir ve toprak altına yerleştirilecek olan boruların, yeryüzüne paralel olarakmı yoksa derine doğrumu (kuyu sistemi) yerleştirileceğine karar verilir.

CNIP-TS software sayesinde, soğutma miktarı ve hızı bilgisayar destekli olarak ayarlanmaktadır. Soğutma sistemlerinde enerji tüketimi sadece devridaim pompalarının harcadığı kadardır. Sistemde enerji tüketen başka bir cihaz bulunmamaktadır. Bu sebepten sistem kendini kısa sürede amorti edebilmektedir. Isıtma sistemlerinde devridaim pompasının dışında ısı pompaları da kullanılmaktadır. Bu pompalar enerji tüketimini bir miktar artırsa da, tüketim ile üretim aradaki fark oldukça barizdir.

Jeotermik-Enerji-Sistemleri

 

jeotermik