RS-Master Arıza Kontrol Sistemleri

kontrol

 

 

Teknik Özellikler
32K-Flashram Program Hafızası
0,0625 (16MHz) mikrosaniye basit komut
işleme süresi
USB
Network
SD-Mikrokart okuyucu
Dijital I/O Pin Sayısı14 (6 PWM çıkış)
Analog Giriş Pin Sayısı 6

 

kontrolsistemleri

Kontrol Mekanizması
RS Master, komplike sistemleri kontrol altında
tutmak, planlı bakım ya da acil müdahale
durumlarını planlamak için tasarlanmış bir
cihazdır.
• Sensörlerden topladığı bilgiler ışığında
makinelerin olası arızalarını, arıza
gerçekleşmeden tespit eder. İnternet
üzerinden arıza durumunu kullanıcılara
bildirir.
• İstenildiği takdirde arızalanan parçanın
bakım onarım kitapçığını, tamir edecek
ustanın cep telefonuna gönderir.
• Çalışan elemanların ömür hesaplarını
tutarak planlı bakım programlarının
yapılmasını sağlar.
• Ömrü dolan parçanın siparişini tedarikçinize gönderir.

Müdahale Mekanizması
RS Master aynı zamanda bir PLC görevi
görerek, motorun ısınması gibi bir
durumda fanın çalıştırılması, nem oranının
ya da sıcaklığın artması durumunda
havalandırmanın faaliyete geçmesi,
titreşimin artması durumunda yatağın
otomatik yağlanması gibi uygulamalarla
sisteme müdahale eder.

arizatahmin

Arızayı önceden tahmin ederek hazırlık aşamasında (sipariş, parça temini, kargo vs.) zaman kazandırır. Tamirat mesai saatleri dışında yapıldığında üretim kaybı RS Master sayesinde sıfıra indirilmiş olur.